top of page
CAPITAL LOGO.png
Living Wage Employer Logo_0_edited.png
1. Mindful Employer LogosME Logo (Blue).png
CPT Team Assistant copy.jpg

CAPITAL Project Trust is not currently recruiting.

Tha CAPITAL mar phàirt de chaidreachas de bhuidhnean Iomairt Coimhearsnachd Saor-thoileach a tha a’ lìbhrigeadh sheirbheisean agus ag obair còmhla mar Pathfinder West Sussex, le sùil ri seirbheisean ionadail a dhèanamh ruigsinneach do dhuine sam bith a tha feumach air taic slàinte inntinn.

bottom of page