top of page

CAIBIDEIL25

CAPITAL25 Logo.jpg

Air Diardaoin 21 Iuchar 2022 chomharraich sinn 25mh Ceann-bliadhna Urras Pròiseact CAPITAL aig Billingshurst, Sussex an Iar. Chaidh Urras Pròiseact CAPITAL a stèidheachadh ann an 1997 le buidheann bheag de luchd-lèirsinn a bha a’ sireadh seirbheisean taic slàinte inntinn air feadh West Sussex. 

Gu h-ìosal tha bhidio le Marie Butcher, aon de Cho-stèidheadairean Urras Pròiseact CAPITAL, anns a bheil i a’ toirt sealladh goirid air mar a thòisich CAPITAL agus mar a tha e air atharrachadh thairis air na còig bliadhna fichead mu dheireadh!_cc781905-5cde-3194-bb3b -136bad5cf58d_

Bu mhath leinn an cothrom a ghabhail taing a thoirt dhan a h-uile duine a bha an làthair aig Tachartas Ceann-bliadhna CAPITAL25 agus a chomharraich a’ chiad còig bliadhna air fhichead de CAPITAL agus cumaidh sinn oirnn a’ toirt taic dhuinn ann a bhith a’ dealbhadh nan còig bliadhna fichead a tha romhainn!

bottom of page